Ingeniørtropperne i krigen 1864 var uniformeret som infanteriet, men den lille ændring på våbenfrakken var at der var påsat gule messingknapper, kravespejlet var i sort og der var på frakken rød kan på skulderstropper, ærme manchetter  og den overlappet del med knapperne har også lodret rød kantbånd. Benklæderne var mørkeblå, felthuen som infanteriets, og chakotens metaldele var af messing. Ingeniørtropperne bar ingen skuldertal.

Bevæbningen:

Sidevåben M/1864

Beskrivelse:


Korsformet fæste støbt i et stykke, med kort parerstang, som ender i en cirkulær knap med koncentriske furer. Grebet rillet, hult. Klinge lige, enægget, med midtstillet od. Sort læderskede med messingmundstykke med hage og messing dupsko.
Dette sidevåben, som svarer til preussisk Model 1840, som igen er skabt efter fransk Model 1831, blev indkøbt af de slesvig-holstenske oprørere i Treårskrigen. Ved overtagelsen af Rendsborg Arsenal var der 25.855 af disse hirschfængere i beholdningen. En stor del led af mangler, der blev udbedret på Frederiksværk. Efter reparationen i 1853-54 var beholdningen 25.760, som blev udleveret til underofficerer og menige af fodfolket. Senere fik en uberedne gendarmer, trainsoldater og sundhedstropperne også dette sidevåben.
Våbnet gik først endeligt af brug i 1924.

og ingeniørgevær Model 1853:

 

"SAPPØR" 

En sappør var det gamle navn for en soldat i belejringssituation. De gravede skyttegrave og løbegrave mod modstanderens stillinger