Armbind for ingeniørkorpsets civile personel år 1915